DOĞANIN ŞARJI BİTMESİN! 

 

 

Akümülatör bir tür doğru akım kaynağıdır. Kısaca akü de denilmektedir.

Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür ve depolar, gerektiğinde ise bu enerjiyi tekrar elektrik enerjisine çevirir.

Yaygın olarak üretilen akü türleri arasında gümüş çinkolu aküler, nikel kadmiyumlu aküler ve kurşun akülerdir.

Günlük hayatımızda ve ya iş amaçlı kullandığımız araçlarımızda güç kaynağı olarak kullandığımız

çeşitli boyutlardaki aküler elektrik üretimi konusunda her an hazır enerji kaynakları olmaktadırlar.

Taşınabilir boyutta olan bu güç kaynakları teknolojik araştırmalar sonucunda elektriği depolayabilir şekle getirilmiş insanların

hizmetine sunulmuştur.Bilimsel araştırmaların sonucunda tepkimelerin desteği alınarak doğrusal enerji kaynağı olarak ortaya konulan

aküler içlerinde barındırdıkları elemanlar sayesinde bu işlemi gerçekleştirmektedirler.

İçyapılarını ve dış aksamını oluşturan elemanlar doğadan elde edilen fakat sonrasında atık hale geldiğinde

doğaya zarar verebilir nitelikte olduklarından muhafazası ve geri dönüşümleri dikkat edilmesi gereken bir konu olmaktadır.

Bu sorunun çözümü niteliğinde geliştirilen geri dönüşüm ve hurda akü muhafaza alanları

Bas Akü A.Ş  tarafından emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Hurda durumuna gelen akülerin içindeki asit ve kurşun doğa açısından ve insan sağlığı açısından

tehlikeli durumlar ortaya çıkarmasından dolayı geri dönüşüm işlemi önem kazanmaktadır. 

Genellikle araçlarda kullanılan kurşun-asit akülerin bertarafı uygulanacak metoda göre sorun oluşturabilir. 

Düzenli depolama ile bertaraf, toksik atıkların yer altı suyuna karışma riskini doğurur. 

Yakma ile bertaraf edildiğinde ise oluşabilecek tehlike, toksik hava emisyonudur. En güvenli bertaraf şekli, geri dönüşümdür.

Akülerin geri dönüşümü, sadece enerji tasarrufu ve doğal kaynakların korunması hususunda değil

insan ve çevre sağlığı riskini de azaltması yönünden önemli bir prosestir.

Kurşun solunum yoluyla veya gıda maddeleri vasıtasıyla iç organlarımıza ulaşmakta

uzun bir süre vücut içinde saklandıktan sonra kemiklerde ve dişlerde tahribatlara sebebiyet vermektedir.

Asit cilt temasında tahriş edici etkisiyle zarar verebilmektedir.

Bütün bu sakıncalı durumların bertaraf edilmesi için çalışan hurda akü geri dönüşüm tesisleri

doğa ve insan sağlığı açısından faydalar sağlamaktadır.

Bas akümülatör ara depolaması faaliyetlerini

T.C. İstanbul Valiliği Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan

"APAK/Atık Akü Geçici Depolama" izin belgesi olan firmalar ile sürdürmektedir.

Firmamız, atık pil ve akümülatörlerle ilgili olarak Tüm Aküder

(Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği) üyesidir. Üyeliğimize bağlı olarak tarafımıza

"Atık Akümülatör Yetkili Toplayıcı" belgesi verilmiştir.


Avantajlar Vitrini - Bas Akü San. ve Tic. A.ş. olarak

"Doğanın Şarjı Bitmesin" sloganı ile, temiz çevre, temiz toplum, sağlıklı yaşam için

Akülerde geri dönüşüm oranın artması için bir kampanya başlattık.

Bu bağlamda eski akülerini getiren herkese anında %20'ye varan indirimler uyguluyoruz. 

Yazar : Bas Akümülatör                                                                                                                                                                                                                                                     Tarih: 01.12.2015 13:30